SZKOŁA PODSTAWOWA w DASZEWIE została  zakwalifikowana

do projektu pt. "EDUKACJA GLOBALNA"

         Edukacja globalna to działania edukacyjne i informacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa mające na celu wyjaśnienie, na czym polegają problemy rozwoju współczesnego świata oraz jakie czynniki i w jaki sposób kształtują międzynarodowy rozwój.

         Edukacja globalna przybliża sytuację w krajach rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową, pomaga zrozumieć globalne współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych a społeczeństwami krajów rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową.

Powinna ona również pobudzać do krytycznej i świadomej refleksji nad własnym stylem życia i codziennymi wyborami, które w kontekście globalnym wywierają pozytywny bądź negatywny wpływ na jakość życia ludzi w innych krajach.

W rezultacie edukacja globalna powinna prowadzić do osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem na świecie i włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy.

         Uczniowie klasy pierwszej i drugiej wspólnie z opiekunem, Bogumiłą Piwowarczyk, aktywnie włączyli się w działalność mającą na celu zrozumienie idei edukacji globalnej. Na zajęciach dotyczących Afryki, poznali specyfikę tego kontynentu i dowiedzieli się na temat oryginalnego współczesnego malarstwa-Tingatinga, charakterystycznego dla Tanzanii.

Uczniowie klasy I i II wykonali prace wg zasad obowiązujących w stylu TINGATINGA.