Szkoła Podstawowa w Daszewie od listopada 2016r. do grudnia 2017r. bierze udział w  projekcie "Edukacja globalna dla najmłodszych", który jest skierowany  do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich nauczycieli. Głównym celem projektu jest przybliżenie  dzieciom kultury Azji, Afryki, Ameryki Południowej i Środkowej, ukazanie różnorodności podobieństw różnych  regionów świata.

        W ramach projektu został zoorganizowany w naszej placówce Tydzień Edukacji Globalnej pod  hasłem  "Razem dla pokoju".  Podczas tego tygodnia dzieci zostały zapoznane z ogólnymi informacjami o Ziemi. Poznały kontynenty i dowiedziały się o zasobach  wody naszej planety. Dzieci poznały zabawy ruchowe,  gry planszowe i karciane z różnych stron świata. Zapoznały się z problemem bezpieczeństwa żywnościowego, zagrożeniem niedożywieniem oraz zasadami zdrowego odżywiania.

Najważniejszym wydarzeniem tego tygodnia  było spotkanie z wolontariuszem pracujący na misji w Afryce Panią Krystyną Struś, która pomogła przybliżyć nam życie dzieci w Afryce. 

W ramach projektu ogłoszono konkurs plastyczny pt. „Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po roku 2030”, który cieszył się wielkim zainteresowaniem .

  Za udział w programie  szkoła  otrzymała tytuł Szkoły Liderów Edukacji Globalnej.