Uroczystość pasowania na ucznia w Szkole Podstawowej w Daszewie

   

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Daszewie już są pełnoprawnymi uczniami. 27 października br. odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. To był wyjątkowy dzień. Pani dyrektor Małgorzata Kolicka-Gładysz  pasowała dzieci na uczniów w obecności zaproszonych gości: dyrektora Zakładu Oświaty pani Teresy Plichty-Lessnau i rodziców  bohaterów tej uroczystości.

Uczniowie udowodnili, że potrafią liczyć, śpiewać, dużo wiedzą na temat swojej ojczyzny. Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie. Po odczytaniu jego treści uczniowie złożyli przysięgę na flagę polski. Przyrzekali uczyć się pilnie, szanować dobre imię szkoły, być dobrym Polakiem. Po oficjalnej uroczystości wszyscy udali się na słodki poczęstunek.