Lekcje plastyki w klasie I i II

Uczniowie klasy I i II podczas zajęć plastycznych wykazują się dużą pomysłowością. Podczas wykonywania pracy ,  uczniom towarzyszy „szmerek twórczy” oraz służą koleżeńską pomocą. 

                                                                                              Małgorzata Myk