„Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”

 Uczniowie naszej szkoły w dniach 16 - 17 listopada uczestniczyli w warsztatach w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w  Lipiu. W planie  znalazły się warsztaty tematyczne, plenerowe i laboratoryjne. Wielką atrakcją był wyjazd  do Parku Wodnego w Świdwinie. Następnego dnia odwiedzili Ogród „Hortulus” w Dobrzycy. Tam mieli okazję wejścia na wieżę widokową oraz ukrycia się w labiryntach.