7 października 2016 roku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

W pracach komisji udział wzięły uczennice: Dagmara Dudek, Julia Jażewicz, Zuzanna Płomińska i Katarzyna Kowalska.

Nad całością czuwała Zenobia Sobańska jako opiekun Samorządu Uczniowskiego.