SZKOŁA PODSTAWOWA W DASZEWIE

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Członkowie Stowarzyszenia Stonoga zapraszają wszystkich chętnych rodziców na cykl warsztatów „Jak być rodzicem jakim zawsze chciałeś być” w oparciu o program „Szkoładla Rodziców oraz Wychowawców”. Warsztaty są cyklem spotkań, podczas których rodzice mogą zdobyć wiedzę na temat rozwoju dziecka oraz umiejętności, które pozwolą im radzić sobie w wielu nowych, a także trudnych dla nich sytuacjach związanych z procesem wychowania. Cykl warsztatów obejmuje 10 spotkań po dwie godziny na grupę 1 oraz 8 spotkań po dwie godziny na grupę 2.

Działania informacyjne i rekrutacja od 12.03.2018r. – 20.03.2018r.                         Spotkanie warsztatowo-szkoleniowe i podsumowujące 21.03.2018r. – 07.06.2018r.           1 grupa       

Spotkanie warsztatowo-szkoleniowe i podsumowujące 21.03.2018r. – 07.06.2018r.              2 grupa                                                                                                                                              Warsztaty będą prowadzone w Karlińskim Ośrodku Kultury ul. Parkowa 1. Zainteresowani rodzice proszeni są o kontakt z p. Karoliną Śliwińska tel. kontaktowy      784 755 774 oraz p. Anną Dudzik tel. kontaktowy 604 233 389