SZKOŁA PODSTAWOWA W DASZEWIE

Menu

Dni dodatkowo wolne od zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

w roku szkolnym 2018/2019

w Szkole Podstawowej w Daszewie

 

  • 2 listopada 2018r. (piątek) – 1 dzień,
  • 16 – 17 kwietnia 2019r.– 3 dni – egzamin ósmoklasisty,
  • 2 maja 2019r. (piątek) – 1 dzień,
  • 17 i 19 czerwca 2019r. – 2 dni – rada klasyfikacyjna i rada podsumowująca.

Łącznie – 7 dni

 

W tych dniach szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńcze.