SZKOŁA PODSTAWOWA W DASZEWIE

Menu

ROK SZKOLNY 2018/2019 – ROK NIEPODLEGŁEJ

 

   Rok 2018 to rok narodowego świętowania niezwykłego jubileuszu 100 – lecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. W związku z tym w naszej szkole podjęto wiele inicjatyw dla uczczenia tej wyjątkowej rocznicy.

- Udział uczniów w Ogólnopolskiej Akcji Narodowego Czytania „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Do czytania zaproszono radną p. Bożenę z Daszewa.

- Klasy I – III pod kierunkiem swoich wychowawczyń i nauczycieli pracowały przygotowując w swoich klasach kąciki patriotyczne „Polska i jej symbole”.

- Zajęcia edukacyjne w kl. I – III „Jestem Polakiem” budujące tożsamość narodową na podstawie wiersza Wł. Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”. Obejrzenie filmu przez uczniów klasy I „Polak mały”.

- Nauka pieśni patriotycznej „Co to jest niepodległość” przez uczniów koła artystycznego kl. I-III.

- Zajęcia edukacyjne na lekcji historii w kl. IV – VIII „Symbole narodowe”. Podkreślenie najważniejszych wartości polskich symboli narodowych.

- „Co to znaczy być patriotą” – pogadanki/warsztaty na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy.

- Przygotowanie plakatów o tematyce niepodległościowej przez uczniów kl. IV – VIII.

- „Alfabet Młodego Patrioty” – wzbudzanie w młodym pokoleniu ducha patriotyzmu. Udział uczniów koła historyczno-regionalnego kl. V-VI.

- Prezentacja multimedialna na lekcji historii w kl. V-VIII dotycząca życia i działalności Józefa Piłsudskiego mająca na celu propagowanie postawy patriotycznej.

- Lekcje patriotyzmu. Przeprowadzenie na lekcji historii i języka polskiego pogadanek, rozmów i dyskusji pod hasłem „100 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. W kl. VII – VIII debata pod hasłem „Patriotyzm wczoraj i dziś” w świetle lektur, obrazów itp.

- Wyjazd uczniów kl. IV na mogiły poległych żołnierzy w Karlinie.

- Warsztaty dla uczniów kl. I-VIII – nauka polskich tańców narodowych „Krakowiaka i Poloneza”.

- Udział uczniów kl. 0-VIII w konkursie plastycznym „My Polacy – równi, choć różni” organizowanym przez gminę Karlino.

- Uroczysty apel w szkole z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

- „Taniec z flagą” – występ uczennic kl. VII – VIII w gminnych obchodach 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w hali Homanit w Karlinie.

- Udział uczennic kl. VII – VIII w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy O Symbolach Narodowych” w Zespole Szkół w Karlinie.

 

                                                                                                               Urszula Borek

 

a