SZKOŁA PODSTAWOWA W DASZEWIE

Menu

„POROZMAWIAJMY O ZDROWIU I NOWYCH ZAGROŻENIACH"


   17. 05. 2018 r. w szkole odbyło się spotkanie warsztatowo - edukacyjne dla uczniów        kl. IV -VII w ramach  programu profilaktycznego „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”, którego koordynatorem jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białogardzie. Spotkanie z uczniami przeprowadzili p. Katarzyna Jackiewicz  i p. Krzysztof Białożyt.
        Celem przedsięwzięcia było przekazanie uczniom ważnych informacji na temat zdrowia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na skutki spożywania alkoholu, palenia tytoniu, zażywania narkotyków i dopalaczy.
     Prowadzący, by jeszcze bardziej dotrzeć do uczniów przeprowadzili  zajęcia w sposób nietypowy. Oprócz prelekcji wzbogaconej prezentacją, uczniowie mogli przekonać się, co dzieje się z koordynacją ruchową człowieka, po spożyciu alkoholu czy dopalaczy, zakładając alkogogle czy narkogogle. Alkogogle są edukacyjnym narzędziem symulującym wpływ alkoholu na organizm człowieka. Narkogogle symulują wiele skutków używania narkotyków lub przedawkowanie leków.
       Uczniowie chętnie brali udział w teście, było sporo śmiechu, ale głównym celem było pokazanie uczniom, jak zmienia się funkcjonowanie człowieka po spożyciu alkoholu czy zażyciu narkotyków i jakie to niesie zagrożenie dla siebie i innych ludzi.
Dopełnieniem wiedzy przekazanej ustnie, było rozdanie uczniom ulotek, gdzie treści w nich zawarte nawiązywały do poruszanych tematów.

                                                                                             Koordynatorki spotkania

                                                                    Urszula Borek i Agnieszka Różańska - Kasprzak