SZKOŁA PODSTAWOWA W DASZEWIE

Menu

20 września 2018 roku w naszej szkole przeprowadzona została akcja pt.” Sprzątanie

Świata”.

Uczniowie klasa I-VI podzieleni na grupy pod opieką nauczycieli zbierali śmieci na

terenie otaczającym szkołę oraz przy drogach prowadzących do szkoły.

Celem akcji było kształtowanie u dzieci dobrej postawy wobec środowiska

naturalnego oraz rozwijanie współodpowiedzialności za stan najbliższego

środowiska.

 

Michał Kuzmierski