SZKOŁA PODSTAWOWA W DASZEWIE

Menu

13 listopada 2018r. w klasie IV zostały przeprowadzone warsztaty profilaktyczne przez Panią Agnieszkę Kasprzak- Różańską (pedagoga szkolnego).

Celem warsztatów było uświadomienie uczniom czym są konflikty, co je wywołuje, a także do jakich konsekwencji mogą one doprowadzić.

Podczas warsztatów uczniowie  kształtowali postawę wolną od agresji, uczyli się odpowiedzialności za własne postępowania oraz budowali pozytywne relacje w grupie rówieśniczej.

Michał Kuzmierski