SZKOŁA PODSTAWOWA W DASZEWIE

Menu

PLAN LEKCJI

KLASA III

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:40-9:25

 

Edukacja matematyczna

 

Religia

Zajęcia komputerowe

9:35-10:20

Muzyka

Edukacja przyrodnicza

Edukacja polonistyczna

Edukacja polonistyczna

Edukacja polonistyczna

10:30-11:15

Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne

Edukacja matematyczna

Język angielski

Wychowanie fizyczne

11:35-12:20

Edukacja polonistyczna

Edukacja polonistyczna

Religia

Edukacja społeczna

Język angielski

12:30-13:15

Edukacja matematyczna

DYR

Plastyka

Edukacja techniczna

Edukacja matematyczna

13:25-14:10

 

 

 

 

Gimnastyka korekcyjna

Wychowawca- Agnieszka Różańska- Kasprzak