SZKOŁA PODSTAWOWA W DASZEWIE

Menu

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

1.

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018 r.

3.

Zakończenie I półrocza

25 stycznia 2018r.

4.

Ferie zimowe

28 stycznia – 10 lutego 2019 r.

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

6.

Egzamin ósmoklasisty

15, 16, 17 kwietnia 2018r.

 

7.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 21 czerwca 2019 r.

8.

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.