Jak powstaje tęcza?

 Jak mieszają się barwy?

 Czy jedzenie jest sztucznie barwione?

Dzieci każdego dnia zadają tysiące pytań.