Dumna z powodu złocistego

brzuszka, pyszni się na zagonku

w twoim warzywniku.

Z niej niegdyś wyczarowano

Dla Kopciuszka złotą karetę

ciągniętą przez koniki.