Cała Polska Czyta Dzieciom 

Nie do przecenienia jest rola, jaką  w wychowaniu i rozwoju człowieka     i to już od najmłodszych lat,  odgrywa kontakt z książką, rozwijając wrażliwość i wpływając na rozwój intelektualny młodego słuchacza         i czytelnika. Rozumiejąc to i doceniając –oddział przedszkolny  również włączył się w społeczną kampanię „Cała Polska Czyta Dzieciom”.