SZKOŁA PODSTAWOWA W DASZEWIE

Menu

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Daszewie

 zwraca się z prośbą o dokonywanie wpłat na wspólne potrzeby uczniów

( 20 zł od każdego dziecka na rok, lub 5 zł od każdej imprezy ).

Drodzy Rodzice! pamiętajcie, że składka na RR jest zupełnie dobrowolna. Nie wymagamy wpłaty, ale bardzo o nią prosimy. Nie dla siebie, ale dla naszych dzieci.

Wszystkie nasze działania ( nagrody w konkursach, dyplomy, pomoce naukowe, imprezy okolicznościowe, zakończenie roku itd.)oparte są przede wszystkim na środkach gromadzony przez Radę Rodziców.

Głównym „sponsorem” tej działalności jesteście Państwo Wy – Rodzicie każdego ucznia naszej szkoły.

W związku z powyższym zwracamy się z gorącą prośbą o wsparcie finansowe. Pieniądze można wpłacać do wychowawców klas, Skarbnika Szkolnego Pani Katarzyny Zaworskiej lub bezpośrednio na konto Rady Rodziców.

 

Rada Rodziców

Szkoły Podstawowej w Daszewie

Daszewo 56

78-230 Karlino

11 1020 2821 0000 1502 0110 0049

tytułem: wpłata na RR, imię i nazwisko ucznia, klasa.

Jednocześnie zapraszamy do współpracy. Razem możemy więcej. Dla naszych dzieci!

                                                               Rada Rodziców

Szkoły Podstawowej

w Daszewie