SZKOŁA PODSTAWOWA W DASZEWIE

Małgorzata Kolicka-Gładysz- dyrektor szkoły, język polski klasy IV, V

Magdalena Myk - Małe Przedszkole

Małgorzata Myk - Oddział przedszkolny

Agnieszka Różańska-Kasprzak - klasa I

Bogumiła Piwowarczyk- klasa II,III 

Urszula Borek- wychowawca kl. IV, historia, wychowanie fizyczne kl. II - III, edukacja polonistyczna kl. II, III, zajęcia komputerowe kl. II, III

Zenobia Sobańska- wychowawca kl. V, matematyka, informatyka, chemia, fizyka,         plastyka kl. V, technika

Tomasz Sobkowicz - wychowawca kl. VI, VII, wychowanie fizyczne, zajęcia świetlicowe

Danuta Ustianowska- język angielski, przyroda klasa VI, biblioteka

Michał Kuzmierski - przyroda klasa IV, V, biologia

Dorota Muszyńska - muzyka, plastyka klasa IV, VI,VII

Laura Morka - język niemiecki

Katarzyna Krzewiak- język polski klasa VI,VII

Grzegorz Jagodziński- religia