SZKOŁA PODSTAWOWA W DASZEWIE

Menu

 

Nowoczesna Szkoła Wraz z pierwszym dzwonkiem szkolnym w dziewiętnastu szkołach powiatu białogardzkiego rozpocznie się rekrutacja do nowego projektu pn. „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności   i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal      i szkolenia dla nauczycieli i rodziców”

Projekt opiewający na łączną wartość 2 837 878,72 zł realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020     i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (w wysokości 2 412 196,91zł)

Celem projektu jest:

– doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzącego do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia,

– szkolenia dla nauczycieli i rodziców, 

 – doposażenie szkół.

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów realizowane będą w okresie  01 września 2017 r. – 30 czerwca 2019 r. w następujących szkołach:  

w mieście Białogard:

– Szkoła Podstawowa Nr 1 im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Świdwińska 7,

– Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bol. Krzywoustego, ul. Chopina 8,

– Szkoła Podstawowa Nr 4 im. M. Kopernika, ul. Grunwaldzka 53,

– Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Wł. Broniewskiego, ul. Kołobrzeska 23;

 

w gminie Białogard:

– Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Rogowie,

– Szkoła Podstawowa w Stanominie,

– Szkoła Podstawowa im. ppor. R. Kuleszy w Kościernicy,

– Gimnazjum im. I. Krasickiego w Pomianowie;

 

w gminie Karlino:

– Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty w Karlinie,

– Szkoła Podstawowa im. L. Kruczkowskiego w Karścinie,

– Szkoła Podstawowa w Daszewie,

– Szkoła Podstawowa Karwinie,

– Zespół Szkół w Karlinie;

w gminie Tychowo:

– Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Tychowie,

– Szkoła Podstawowa w Dobrowie;

w powiecie białogardzkim:

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. J. Radomskiego w Tychowie,

– Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie.

Warunkiem udziału w projekcie jest wypełnienie formularza deklaracji uczestnictwa, zgody na udział w projekcie podpisanej przez rodziców/prawnych opiekunów ucznia oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wszelkie informacje na temat projektu oraz niezbędne formularze można otrzymać już         01 września 2017 r. w ww. szkołach.

Termin realizacji projektu: 01 sierpień 2017 r. – 31 lipiec 2019 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Projekt partnerski

 

 

 

 

 

 

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła przystąpiła do projektu                      "Nowoczesna Szkoła Nowoczesna Edukacja"

Zajęcia w ramach projektu

 

Rodzaj zajęcia Dzień 
Zajęcia wyrównawcze-historia poniedziałek
Zajęcia wyrównawcze-matematyka poniedziałek
Zajęcia wyrównawcze-przyroda piątek
Zajęcia wyrównawcze- j. polski czwartek
Zajęcia wyrównawcze-j. angielski wtorek
Koło zainteresowań artystycznych czwartek
Koło zainteresowań nauka gry na instrumentach+j.angielski piątek
Koło zainteresowań nauki przyrodniczo-matematyczne poniedziałek
Koło zainteresowań taneczne+sportowe środa
Zajęcia logopedyczne 3 grupy poniedziałek,  czwartek, piątek
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne czwartek
Zajęcia socjoterapeutyczne środa

 Koło zainteresowań artystycznych

Zajęcia socjoterapeutyczne

Zajęcia wyrównawcze j. polski

 

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia logopedyczne

Koło zainteresowań taneczne+sportowe

Zajęcia wyrównawcze j. angielski

 

Zajęcia wyrównawcze matematyka

Koło zainteresowań nauki matematyczno-przyrodnicze

Zajęcie logopedyczne

Zajęcia wyrównawcze historia

Zajęcia wyrównawcze przyroda

 Koło zainteresowań nauka gry na instrumentach+j. angielski