SZKOŁA PODSTAWOWA W DASZEWIE

Menu

Harmonogram zebrań z rodzicami i „dni otwartych” w roku szkolnym 2018/2019

I. 18 września 2018r. – zebranie informacyjne z wychowawca klasy

II. 23 października 2018r. – „dzień otwartej szkoły”*

III. 20 listopada 2018r. – zebranie informacyjne z wychowawcą klasy

IV. 18 grudnia 2018r.– zebranie informacyjne z wychowawcą klasy – przekazanie

ocen przewidywanych, „dzień otwartej szkoły”

V. 12 lutego 2019r. – zebranie podsumowujące I semestr

VI. 26 marca 2019r. – „dzień otwartej szkoły”

VII. 21 maja 2019r. – zebranie informacyjne z wychowawca klasy – przekazanie

ocen przewidywanych, „dzień otwartej szkoły”

*możliwość spotkania rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów

 

Termin ustalania ocen śródrocznych i rocznych:

  • Do 18 stycznia 2019r. wystawienie ocen śródrocznych
  • Do 12 czerwca 2019r. wystawienie ocen rocznych i końcowych

 

Rady klasyfikacyjne:

  • 22 stycznia 2018r.
  • 17 czerwca 2019r.
  • 19 czerwca 2019r.- Rada Podsumowująca